Hoppa till sidans innehåll

Kallelse

17 SEP 2014 20:38
Medlemmarna i Trelleborgs Båtsällskap kallas härmed till ordinarie ÅRSMÖTE
Lördagen den 29 november 2014 kl. 14.00 i klubbstugan.
Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 0ktober 2014.
  • Uppdaterad: 21 NOV 2016 10:08

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

 

1)      Årsmötets öppnande.

2)      Årsmötets stadgeenliga utlysande

3)      Val av presidie för årsmötet:

a)      ordförande 

b)      sekreterare

4)      Val av två protokolljusterare.

5)      Val av två rösträknare.

6)      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

7)      Styrelsens verksamhetsberättelse med kommittérapporter.

8)      Kassaberättelse.

9)      Revisionsberättelse.

10)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11)   Fastställande av budget för nästkommande år.

12)   Fastställande av årsavgifter.

13)   Eventuella motioner till årsmötet.

14)   Förslag från styrelsen.

15)   Val av ordförande för en tid av två år.

    Avgående: Anders Mohlin

16)   Val av kassör för en tid av två år.

     Avgående: Thord Herlöfsson

17)   Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

      Avgående: Ronny Färm och Roger Nilsson

18)   Val av styrelsesuppleanter.

     Avgående: Richard Nilsson, Mats Olsson och Lars Persson

19)   Val av övriga funktionärer för en tid av ett år.

a)   ungdomsledare, avgående Mats Olsson

b)   ordförande i tävlingskommittén, avgående Sebastian Larsson

c)   ordförande i klubbkommittén, avgående Anette Nilsson

d)   ordförande i fritidsbåtskommittén, avgående Vakant

e)   materialförvaltare, avgående Göran Lindkvist

20)   Val av revisor för en tid av två år.

    Avgående: Lena Mårtensson

21)   Val av revisorsuppleant för en tid av ett år.

     Avgående: Inger Olsson

22)   Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande.

      Avgående: Arne Nilsson, Göran Johnsson och Tommy Larsson.

23)   Verksamhetsråd.

24)   Verksamhetsplan.

30)   Avslutning.

Skribent: Anders Mohlin

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info