Hoppa till sidans innehåll

Kallelse

22 SEP 2015 15:54
Medlemmarna i Trelleborgs Båtsällskap kallas härmed till ordinarie ÅRSMÖTE Lördagen den 28 november 2015 kl. 14.00 i klubbstugan. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 0ktober 2015.
  • Skapad: 22 SEP 2015 15:54

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

 

1)      Årsmötets öppnande. 

2)      Årsmötets stadgeenliga utlysande 

3)      Val av presidie för årsmötet: 

a)      ordförande  

b)      sekreterare 

4)      Val av två protokolljusterare. 

5)      Val av två rösträknare. 

6)      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 

7)      Styrelsens verksamhetsberättelse med kommittérapporter. 

8)      Kassaberättelse. 

9)      Revisionsberättelse. 

10)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11)   Fastställande av budget för nästkommande år. 

12)   Fastställande av årsavgifter. 

13)   Eventuella motioner till årsmötet. 

14)   Förslag från styrelsen. 

15)   Val av vice ordförande för en tid av två år. 

    Avgående: Christian Ludvigsson 

16)   Val av sekreterare för en tid av två år. 

     Avgående: Mats Landén 

17)   Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 

      Avgående: Stefan Harrstedt och Sebastian Larsson 

18)   Val av styrelsesuppleanter. 

     Avgående: Richard Nilsson, Mats Olsson och Lars Persson 

19)   Val av övriga funktionärer för en tid av ett år. 

a)   ungdomsledare, avgående Mats Olsson 

b)   ordförande i tävlingskommittén, avgående Sebastian Larsson 

c)   ordförande i klubbkommittén, avgående Vakant 

d)   ordförande i fritidsbåtskommittén, avgående Vakant 

e)   materialförvaltare, avgående Göran Lindkvist 

20)   Val av revisor för en tid av två år. 

    Avgående: Gert Ekstrand 

21)   Val av revisorsuppleant för en tid av ett år. 

     Avgående: Inger Olsson 

22)   Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. 

      Avgående: Arne Nilsson, Göran Johnsson och Tommy Larsson. 

23)   Verksamhetsråd. 

24)   Verksamhetsplan. 

30)   Avslutning. 

Skribent: Anders Mohlin

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info