Hoppa till sidans innehåll

Kallelse

06 OKT 2016 21:19
Medlemmarna i Trelleborgs Båtsällskap kallas härmed till ordinarie ÅRSMÖTE Lördagen den 26 november 2016 kl. 14.00 i klubbstugan.
Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 0ktober 2016.
  • Skapad: 06 OKT 2016 21:19

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

 

1)      Årsmötets öppnande. 

2)      Årsmötets stadgeenliga utlysande 

3)      Val av presidie för årsmötet: 

a)      ordförande  

b)      sekreterare 

4)      Val av två protokolljusterare. 

5)      Val av två rösträknare. 

6)      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 

7)      Styrelsens verksamhetsberättelse med kommittérapporter. 

8)      Kassaberättelse. 

9)      Revisionsberättelse. 

10)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11)   Fastställande av budget för nästkommande år. 

12)   Fastställande av årsavgifter. 

13)   Eventuella motioner till årsmötet. 

14)   Förslag från styrelsen. 

15)   Val av ordförande för en tid av två år. 

    Avgående: Anders Mohlin 

16)   Val av kassör för en tid av två år. 

     Avgående: Thord Herrlöfsson 

17)   Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 

      Avgående: Ronny Färm och Roger Nilsson

18)   Val av styrelsesuppleanter. 

     Avgående: Stefan Harrstedt, Mats Olsson och Peter Rosenqvist 

19)   Val av övriga funktionärer för en tid av ett år. 

a)   ungdomsledare, avgående Mats Olsson 

b)   ordförande i tävlingskommittén, avgående Sebastian Larsson 

c)   ordförande i klubbkommittén, avgående Kent Malmkvist 

d)   ordförande i fritidsbåtskommittén, avgående Hans Olsén 

e)   materialförvaltare, avgående Göran Lindkvist 

20)   Val av revisor för en tid av två år. 

    Avgående: Lena Mårtensson 

21)   Val av revisorsuppleant för en tid av ett år. 

     Avgående: Inger Olsson 

22)   Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. 

      Avgående: Olof Eilertsson, Jan Andersson och Mats Landén. 

23)   Verksamhetsråd. 

24)   Verksamhetsplan. 

30)   Avslutning. 

Skribent: Anders Mohlin
Epost: Adressen Gömd

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info