Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte

23 SEP 2021 16:14
Medlemmarna i Trelleborgs Båtsällskap kallas härmed till ordinarie ÅRSMÖTE Lördagen den 27 november 2021 kl. 14.00 i klubbstugan. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 0ktober 2021.
  • Skapad: 23 SEP 2021 16:14

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

1)      Årsmötets öppnande. 

2)      Årsmötets stadgeenliga utlysande 

3)      Val av presidie för årsmötet: 

  1. a)      ordförande  
  2. b)      sekreterare 

4)      Val av två protokolljusterare. 

5)      Val av två rösträknare. 

6)      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 

7)      Styrelsens verksamhetsberättelse med kommittérapporter. 

8)      Kassaberättelse. 

9)      Revisionsberättelse. 

10)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11)   Fastställande av budget för nästkommande år. 

12)   Fastställande av årsavgifter. 

13)   Eventuella motioner till årsmötet. 

14)   Förslag från styrelsen. 

15)   Val av vice ordförande för en tid av två år. 

    Avgående: Mats Olsson

16)   Val av Sekreterare för en tid av två år. 

Avgående: Bertil Persson 

17)   Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 

      Avgående: Stefan Lefferzen och Christian Ludvigsson

18)   Val av styrelsesuppleanter. 

     Avgående: Göran Lindqvist, Susanne Johansson och Lars Johansson 

19)   Val av övriga funktionärer för en tid av ett år. 

  1. a)   ungdomsledare, avgående Maria Andersson 
  2. b)   ordförande i tävlingskommittén, avgående Anders Borg 
  3. c)   ordförande i klubbkommittén, avgående Kenneth Nilsson 
  4. d)   ordförande i fritidsbåtskommittén, avgående Christian Ludvigsson
  5. e)   materialförvaltare, avgående Göran Lindqvist 

20)   Val av revisor för en tid av två år. 

    Avgående: Thord Herlöfsson

21)   Val av revisorssuppleant för en tid av ett år. 

     Avgående: Ronny Färm 

22)   Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. 

      Avgående: Jan Andersson, Christer Bruhn och Mats Landén. 

23)   Verksamhetsråd. 

24)   Verksamhetsplan. 

30)   Avslutning. 

Skribent: Anders Mohlin
E-post: Adressen Gömd

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info