Hoppa till sidans innehåll

Kallelse Årsmöte 2019

07 OKT 2019 15:23
Medlemmarna i Trelleborgs Båtsällskap kallas härmed till ordinarie ÅRSMÖTE Lördagen den 30 november 2019 kl. 14.00 i klubbstugan. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 0ktober 2019.
  • Skapad: 07 OKT 2019 15:23

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

1)      Årsmötets öppnande. 

2)      Årsmötets stadgeenliga utlysande 

3)      Val av presidie för årsmötet: 

a)      ordförande  

b)      sekreterare 

4)      Val av två protokolljusterare. 

5)      Val av två rösträknare. 

6)      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 

7)      Styrelsens verksamhetsberättelse med kommittérapporter. 

8)      Kassaberättelse. 

9)      Revisionsberättelse. 

10)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11)   Fastställande av budget för nästkommande år. 

12)   Fastställande av årsavgifter. 

13)   Eventuella motioner till årsmötet. 

14)   Förslag från styrelsen. 

15)   Val av vice ordförande för en tid av två år. 

    Avgående: Mats Olsson

16)   Val av Sekreterare för en tid av två år. 

Avgående: John Pettersen 

17)   Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 

      Avgående: Stefan Lefferzen och Klas Nilsson

18)   Val av styrelsesuppleanter. 

     Avgående: Maria Andersson, Susanne Johansson och Lars Johansson 

19)   Val av övriga funktionärer för en tid av ett år. 

a)   ungdomsledare, avgående Mats Olsson 

b)   ordförande i tävlingskommittén, avgående Anders Borg 

c)   ordförande i klubbkommittén, avgående Vakant 

d)   ordförande i fritidsbåtskommittén, avgående Sebastian Larsson

e)   materialförvaltare, avgående Kenneth Nilsson 

20)   Val av revisor för en tid av två år. 

    Avgående: Thord Herlöfsson

21)   Val av revisorssuppleant för en tid av ett år. 

     Avgående: Ronny Färm 

22)   Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. 

      Avgående: Jan Andersson och Mats Landén. 

23)   Verksamhetsråd. 

24)   Verksamhetsplan. 

30)   Avslutning. 

Skribent: Anders Mohlin
Epost: Adressen Gömd

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info