Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2020 OBS! Utomhus

13 OKT 2020 17:56
Medlemmarna i Trelleborgs Båtsällskap kallas härmed till ordinarie uppskjutna ÅRSMÖTE Lördagen den 22 maj 2020 kl. 14.00 utanför klubbstugan. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april 2021.
  • Uppdaterad: 13 OKT 2020 17:56

DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

1)      Årsmötets öppnande. 

2)      Årsmötets stadgeenliga utlysande 

3)      Val av presidie för årsmötet: 

a)      ordförande  

b)      sekreterare 

4)      Val av två protokolljusterare. 

5)      Val av två rösträknare. 

6)      Föredragning av föregående årsmötesprotokoll. 

7)      Styrelsens verksamhetsberättelse med kommittérapporter. 

8)      Kassaberättelse. 

9)      Revisionsberättelse. 

10)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

11)   Fastställande av budget för nästkommande år. 

12)   Fastställande av årsavgifter. 

13)   Eventuella motioner till årsmötet. 

14)   Förslag från styrelsen. 

15)   Val av  ordförande för en tid av två år. 

    Avgående: Anders Mohlin

16)   Val av kassör för en tid av två år. 

Avgående: Johnny Wendel 

17)   Val av styrelseledamöter för en tid av två år. 

      Avgående: Maria Andersson och Magnus Astrén

18)   Val av styrelsesuppleanter. 

     Avgående: Göran Lindquist, Susanne Johansson och Lars Johansson 

19)   Val av övriga funktionärer för en tid av ett år. 

a)   ungdomsledare, avgående Mats Olsson 

b)   ordförande i tävlingskommittén, avgående Anders Borg 

c)   ordförande i klubbkommittén, avgående Vakant 

d)   ordförande i fritidsbåtskommittén, avgående Christian Ludvigsson

e)   materialförvaltare, avgående Kenneth Nilsson 

20)   Val av revisor för en tid av två år. 

    Avgående: Magnus Hansson

21)   Val av revisorssuppleant för en tid av ett år. 

     Avgående: Ronny Färm 

22)   Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. 

      Avgående: Jan Andersson, Christer Bruhn och Mats Landén. 

23)   Verksamhetsråd. 

24)   Verksamhetsplan. 

30)   Avslutning. 

Skribent: Anders Mohlin
E-post: Adressen Gömd

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info