Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Datum 20180523

1.   Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med vår integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Trelleborgs båtsällskap (nedan även definierad som  ”oss” och ”vi”) åtar oss att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Trelleborgs båtsällskap organisationsnummer 802456-2889  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Trelleborgs båtsällskap behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

2.   Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du blir medlem, skänker ett verksamhetsbidrag, betalar för en föreningsaktivitet eller utbildning kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen.

Kontonummer sparas endast för dem gör regelbundna utlägg för inköp till klubben. Om medlem uttryckligen inte önskar lagring av kontonummer sparas det inte. När du kontaktar Trelleborgs Båtsällskaps mail via e-postadressen This is a mailto link hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. 

3.   Ändamålen för behandling

När du blir medlem kommer vi att registrera dina personuppgifter i två olika databaser. Dels i Svenska Båtunionens Administrativa System (BAS) och dels i databas hos  Idrott Online. Uppgifterna används för att skicka ut information till medlemmar, rapportera antal medlemskap till förbunden Svenska Båtunionen och Svenska seglarförbundet samt utskick av medlemsavgift mm.  De personuppgifter som du lämnar använder vi för att fullgöra god service till klubbens medlemmar.

Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål vid föreningsaktiviteter, för att föra egen statistik och genomföra undersökningar för uppföljning och utveckling av Trelleborgs båtsällskaps verksamhet.

4.   Uppgifter som kan överföras utanför EU och EES

Trelleborgs Båtsällskap kommer inte  att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Trelleborgs Båtsällskap tar inte ansvar för den hantering av  de uppgifter som kan administreras av Svenska Båtunionen och Svenska seglarförbundet.

5.   Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Trelleborgs Båtsällskap ger du din tillåtelse till att Trelleborgs Båtsällskap registrerar och lagrar samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Observera att du närsomhelst kan återkalla din tillåtelse genom att kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Trelleborgs Båtsällskap kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem eller givare hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

6.   Givarens rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Trelleborgs Båtsällskap kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Trelleborgs båtsällskap eller så kan du höra av dig till Datainspektionen.

7.   Kontaktuppgifter

Har du frågor om Trelleborgs båtsällskap behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Trelleborgs båtsällskap

LAXVÄGEN 14

23192 Trelleborg

This is a mailto link

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 11:21 Skribent: Christian Ludvigsson
E-post: Adressen Gömd

venskasjö

Postadress:
Trelleborgs BS - Segling
Laxvägen 14
23192 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@trelleborgsbs.s...

Se all info